Wisseling verenigingsbestuur

Afgelopen vrijdag, vrijdag 21 september jongstleden, is de lustrumweek afgesloten met de jaarvergadering, tijdens deze jaarvergadering heeft de wisseling van het bestuur plaatsgevonden.

Het Verenigingsbestuur 2012-2013 der a.s.v. SSRE is als volgt geconstitueerd:

S.R.A. Horn als Praeses
S.C. Breukink als Ab-actis
M. Horstink als Fiscus Vereniging
M.G.L. Diederen als Fiscus Sociëteit
L.J. Brugmans als Vice-Praeses Vereniging
L.M. Hartog als Vice-Praeses Sociëteit